chuongtrinhdaotao.jpg

Chương trình đã hướng dẫn TVDV các kỹ năng xử lý khiếu nại nhằm giúp giảm thiểu khiếu nại của khách hàng; gia tăng khả năng tư vấn dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng; gia tăng hiểu biết trong công việc để có thể đạt chứng chỉ do Mazda Nhật Bản cấp.