A Duong - Thaco.jpg

Ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.jpg

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Quá trình phát triển CNHT đã tạo được những bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, CNHT phát triển không như kỳ vọng bởi nhiều nguyên nhân: Dung lượng thị trường nhỏ, đi sau phát triển sau, thiếu vốn, nhân lực, công nghệ, trình độ quản trị DN còn hạn chế… Phó Thủ tướng chỉ đạo: Chúng ta phát triển sau vì thế rất cần sự hỗ trợ cũng như vai trò của các DN đầu tàu, tạo cầu nối để phát triển CNHT, có tâm huyết phát triển CNHT.

Toan Canh.jpg