hop mat doanh nhan tre dong nai (1).jpg

hop mat doanh nhan tre dong nai (3).jpg

Chương trình là dịp để biểu dương và tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế tỉnh. Tại chương trình, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương đã tham gia buổi tọa đàm “Làm thế nào để kinh doanh thành công”, tại đây ông đã chia sẻ về kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp và những vấn đề hội nhập hiện nay. 

hop mat doanh nhan tre dong nai (4).jpg

Theo ông, muốn thành công trong kinh doanh thì phải đam mê với nghề, đồng thời doanh nghiệp phải tạo ra được sự sáng tạo và khuyến khích phát triển nguồn lực tri thức. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc “Kinh doanh thành công không phải là kiếm được nhiều tiền mà là phải phát triển doanh nghiệp bền vững, doanh nhân phải có đóng góp cho xã hội”.

hop mat doanh nhan tre dong nai (2).jpg

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ kỷ niệm, với tinh thần vì cộng đồng, luôn đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của xã hội, THACO đã ủng hộ cho Quỹ thiện nguyện của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, nhằm góp phần thực hiện các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.