HMNĐ NHA TRANG (4).jpg

Đây là một nghĩa cử cao đẹp được THACO tổ chức hàng năm và luôn nhận được hưởng ứng nhiệt tình của CB.CNV. Được biết đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp THACO thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo, các đơn vị còn lại sẽ lần lượt tổ chức hiến máu trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 tới đây.

HMNĐ NHA TRANG (5).jpg

HMNĐ NHA TRANG (2).jpg