^34789F40FF770EC4CB9FE3958AE8D026EB6DDE0732D44DBD38^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm trang bị cho CB.CNV các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ; đồng thời giúp mỗi nhân sự nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện PCCC và xử lý sự cố nếu có tại đơn vị. 

^8782ACD369CAA97AEAF217CA6E52EC3C6A8847CC41415EB5B8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Chương trình gồm 2 nội dung: hướng dẫn lý thuyết về PCCC, cứu nạn cứu hộ và thực hành giải quyết các tình huống giả định.

^69357835D8F632C4F7B4A4FD443E4B4EC955BCE331B3D11813^pimgpsh_fullsize_distr.jpg