Tay-do-PCCC-(1).jpg

Chương trình được tổ chức với hình thức thực hành xử lý tình huống giả định, dự kiến lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị.

Tay-do-PCCC-(2).jpg 

Buổi diễn tập giúp CB.CNV Chi nhánh Tây Đô nắm bắt được quy trình phối hợp và công tác triển khai PCCC, cứu nạn cứu hộ khi có đám cháy xảy ra.