PCCC_1.jpg

Với sự phối hợp của Trung tâm cảnh sát PCCC khu vực 3 TP.HCM, 70 CB.CNV chi nhánh Phú Mỹ Hưng đã được cập nhật những kiến thức bổ ích cũng như tham gia các hoạt động giả lập về công tác PCCC. Buổi diễn tập đã giúp CB.CNV ý thức hơn trong công tác PCCC nói riêng và giữ gìn VSATLĐ nói chung tại chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

PCCC_2.jpg