NT PCCC (1).jpg 

Buổi huấn luyện gồm 2 phần: giới thiệu nội dung căn bản về PCCC, kết hợp với thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và xử lý đám cháy giả định. Chương trình nhằm giúp CB.CNV nâng cao hiểu biết về công tác PCCC, qua đó sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, thực hiện tốt các quy trình phối hợp và công tác triển khai PCCC, cứu nạn cứu hộ khi có đám cháy xảy ra.
 
NT PCCC (2).jpg