1.jpg

Mở đầu buổi lễ, thay mặt BLĐ công ty, ông Trần Bảo Sơn đã đọc “Thông điệp số 12” của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương. Theo đó, Thông điệp đã chỉ rõ kế hoạch năm 2017 được xây dựng một cách toàn diện thông qua nhiệm vụ chi tiết của các dòng xe du lịch, xe thương mại tải và bus; giao nhận vận chuyển; hệ thống phân phối và showroom ô tô trực thuộc; các hoạt động về đầu tư hạ tầng và bất động sản; công nghiệp hóa nông nghiệp; công tác quản trị; nhân sự. “Củng cố nội lực, vững tiến vươn xa” là khẩu hiệu năm nay của THACO.

2.jpg

Tiếp đó, trên cơ sở định hướng chiến lược của THACO, ông Trần Bảo Sơn đã trình bày những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của KVBB đến lãnh đạo các công ty phân phối, bộ phận khu vực đồng thời mong muốn mỗi CB.CNV cần đổi mới trong tư duy và hành động, nâng cao thái độ làm việc tích cực, trau dồi năng lực chuyên môn để đóng góp cống hiến cho sự thành công của THACO.

Kết thúc buổi lễ, BLĐ Khu vực Bắc Bộ cũng gửi tới toàn thể CB.CNV những lộc xuân may mắn.

3.jpg