image003.jpg

Chương trình đã thu hút 70 lượt khách tham dự, trong đó có 29 lượt khách hàng đăng ký lái thử. Kết thúc chương trình đã có 4 hợp đồng xe được ký kết gồm: 3 xe KIA K3 và 1 xe Sorento.