3_PCCC_Binh_Tan.jpg

Tại buổi diễn tập, CBCNV đã được cập nhật những kiến thức bổ ích cũng như tham gia các hoạt động giả lập về công tác PCCC, nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và cách thức xử lý tình huống khi đám cháy xảy ra.

7_PCCC_Binh_Tan.jpg

9_PCCC_Binh_Tan.jpg