pccc-(1).jpg
 
Chương trình được tổ chức với hình thức thực hành xử lý đám cháy giả định tại xưởng Kia. Buổi diễn tập giúp CB.CNV nắm bắt được các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy; đồng thời nâng cao ý thức về công tác PCCC của toàn thể CB.CNV đang làm việc tại đơn vị.

pccc-(2).jpg