image021.jpg

Đây cũng là khách hàng đã tin nhiệm THACO và đầu tư rất nhiều dòng xe của THACO như: KIA, HyunDai, Aumark, Auman với số lượng đội xe vận tải trên 100 xe. Dự kiến trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và sẽ vẫn lựa chọn sản phẩm của Thaco, giá trị hợp đồng của 5 xe Auman là 3,85 tỷ đổng.