GIAY-KHEN-THUE.jpg 

Năm qua, Chi nhánh An Giang đã đóng góp gần 2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2016, Chi nhánh An Giang tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ Thuế với tổng số tiền đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng.