Hinh anh hien mau - chi nhanh Hoa Binh 1.jpg

Hinh anh hien mau - chi nhanh Hoa Binh 2.jpg

Với tinh thần chia sẻ với cộng đồng, ngày 14/1vừa qua cán bộ công nhân viên của THACO tại Chi nhánh Hòa Bình đã tham gia sự kiện “Chủ nhật đỏ - Hiến máu nhân đạo” và đã hiến được 38 đơn vị máu, góp phần vào việc bổ sung lượng máu dự trữ đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Hinh anh hien mau - chi nhanh Hoa Binh 3.jpg

Hinh anh hien mau - chi nhanh Hoa Binh 4.jpg