^B7FCF1CDB4DBBB696F4DDFCFB7A92BEBAA40B7F7DBFAC7386F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại hội nghị, các nhà máy, công ty, đơn vị đã đọc toàn văn Thông điệp số 11 của Chủ tịch HĐQT Thaco và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị mình với những chỉ tiêu, công việc, giải pháp cụ thể. Đối với các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô và linh kiện, phụ tùng, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ; cải tiến và nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện hữu; nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm; đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, phát triển sản phẩm mới; hạ thấp chi phí, giảm giá thành. 

^196D6A19B7E3336243E181775D47ADAF0080445A70E6731591^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Các đơn vị giao nhận – vận chuyển sẽ tập trung nâng cấp và hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics, giảm chi phí, đồng thời mở rộng thị trường vận tải biển, khai thác thêm các tuyến vận tải container nội địa và quốc tế. Các đơn vị đầu tư và xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng KCN cơ khí ô tô, KCN Cảng - Hậu cần cảng và phối hợp với các đơn vị liên quan xúc tiến đầu tư; xây dựng các nhà máy mới theo chủ trương của Thaco; hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị Tam Hiệp và triển khai xây dựng giai đoạn 1. Đối với Trường CĐN sẽ thực hiện đổi mới 100% chương trình đào tạo, đáp ứng sự phát triển công nghệ và phù hợp với thực tế sản xuất của Khu phức hợp. 

^1183B8D1862A24B6F97A86119D4CB18BDE79CD09C17D6F6215^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Các đơn vị quản trị, nghiệp vụ văn phòng Chu Lai sẽ tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, chuẩn mực và chuyên môn của đội ngũ nhân sự, từng bước nâng tầm nghiệp vụ để hỗ trợ hiệu quả cho các công ty, đơn vị; thực hiện tốt công tác quản trị nghiệp vụ và quản trị tài chính; xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa cốt lõi của công ty theo tinh thần Thông điệp số 11 là “xây dựng và kiến tạo những giá trị thiết yếu cho hội nhập”.