_MG_6952.JPG

7 công ty, đơn vị được tặng bằng khen gồm: Công ty TNHH MTV Phân phối Ô tô du lịch Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Sản xuất Kính ô tô, Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Hạ tầng khu công nghiệp và Đô thị, Công ty TNHH MTV Sản xuất xe bus Thaco, Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco Mazda và Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải.

Trong những năm qua, các nhà máy, đơn vị thuộc Thaco Chu Lai luôn đi đầu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, đóng góp quan trọng vào ngân sách nội địa của tỉnh Quảng Nam. Theo thống kê, trong giai đoạn 2015 - 2019, THACO đã nộp ngân sách tại Quảng Nam 66.764 tỷ đồng (chiếm từ 65-70% tổng thu ngân sách của tỉnh hằng năm), là một trong 30 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Riêng năm 2019, tổng nộp ngân sách của THACO là 19.395 tỷ đồng, trong đó nộp tại tỉnh Quảng Nam 14.326 tỷ đồng.