BB_dao_tao_mazda_3.jpg

Đây là chuỗi chương trình đào tạo được VinaMazda triển khai tại các khu vực nhằm giúp các học viên có kiến thức về sản phẩm, tính năng công nghệ, các đặc điểm nổi bật  từ đó xác định được đối thủ chính của Mazda3 All New và tự tin khi tư vấn về những thế mạnh của sản phẩm này. Chương trình được kết hợp giữa nội dung đào tạo kiến thức, thảo luận nhóm và tìm hiểu thực tế Mazda3 All New với sản phẩm cạnh tranh qua đó giúp các học viên nắm bắt nhanh và hiểu sâu hơn về sản phẩm.

BB_dao_tao_Mazda_Allnew.jpg