^D0F299141BAE613A0ACA8420289000E7059F1D1DA12A40D8D1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham quan khu trưng bày xe, vách lịch sử thương hiệu, phòng chờ khách hàng và xưởng dịch vụ đạt chuẩn 3S. 

^5D11A571FE0A30E28AE7D9D128B90F53ECE2C4111FE285CA42^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Bên cạnh đó, đoàn cũng đã chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như kinh nghiệm quản trị và công tác vận hành Showroom hiệu quả theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu. 

^F6CF5A036A5533D9D102CDCC13582FD4A91ADFFECFD2A31451^pimgpsh_fullsize_distr.jpg