^9A5C7A3D4AB936A0FCDC24C35FD9316D43E5C667A8DC4993D5^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Công ty TNHH DV DL Anh Trọng (Thanh Khê, Đà Nẵng) là doanh nghiệp có trên 10 năm hoạt động vận chuyển khách du lịch theo hợp đồng. Công ty hiện có 30 xe, trong đó có 8 xe bus ghế ngồi từng đầu tư của THACO từ năm 2014 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch trong thành phố và các khu vực lân cận. Qua thực tế sử dụng, công ty đánh giá cao sản phẩm xe Thaco Bus về chất lượng, tính tiện nghi và kinh tế. Để bổ sung phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh, công ty Anh Trọng tiếp tục đầu tư thêm lô 2 xe bus Thaco TB120S, đồng thời cho biết có kế hoạch đầu tư thêm khoảng 5 xe bus cùng loại trong thời gian tới.