Peu_Vinh.jpg

Peugeot Quảng Ninh đã bàn giao xe Peugeot 508 - 2015 cho khách hàng Phạm Văn Nhật và Peugeot 3008 cho khách hàng Phạm Văn Đạt.

Peug_Ha_Noi.jpg

Peugeot Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao 2 xe Peugeot 3008, 3 xe Peugeot 208 và 3 xe Peugeot 508 cho các khách hàng thân thiết trên địa bàn thành thành phố Hà Nội.

Peug_Ha_Noi.jpg

Peugeot Vinh đã bàn giao 3 xe bao gồm 2 xe Peugeot 3008 và 1 xe Peugeot 508.