giao-xe-truong-lai-Binh-Dinh-28-6.jpg

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định (P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định) là nơi tổ chức đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng và tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô. Trung tâm từng đầu tư 15 xe của THACO dùng cho hoạt động đào tạo. Đại diện Trung tâm chia sẻ: sản phẩm xe chuyên dụng tập lái của THACO có chất lượng ổn định, tuổi thọ và giá trị sử dụng cao, công năng rất phù hợp với hoạt động đào tạo lái xe. Bên cạnh đó, THACO có hệ thống dịch vụ, phụ tùng rộng khắp đáp ứng nhu cầu bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa của khách hàng. Sau 12 xe Thaco Ollin450-XTL đầu tư đợt này, Trung tâm có kế hoạch đầu tư thêm 10 xe cùng loại vào cuối năm để tăng cường các hoạt động thực hành trong đào tạo.