LE_BG_XE_MORNING_TAXI DONG_HOI.jpg

Nhằm mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn (H.Quảng Trạch), Taxi Đồng Hới đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thêm nhiều xe, củng cố nguồn lực con người và đã lựa chọn sản phẩm xe du lịch Kia Morning của THACO Kia để đầu tư. Tại lễ bàn giao, đại diện của taxi Đồng Hới đã đánh giá cao chất lượng, dịch vụ của các sản phẩm của THACO Kia cũng như chia sẻ kế hoạch đầu tư thêm nhiều xe Kia trong thời gian đến….