hoi nghi ATGT.jpg

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực an toàn giao thông và khả năng ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam.

8 chủ đề liên quan đến vấn đề giao thông vận tải được Hội nghị tập trung thảo luận gồm: Quản lý an toàn giao thông đường bộ; Hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ; Phương tiện giao thông đường bộ; Người tham gia giao thông; Ứng phó sau tai nạn giao thông; An toàn giao thông đường sắt; An toàn giao thông đường thủy nội địa; Phiên quốc tế với nội dung “Nghiên cứu các vấn đề về bảo hiểm trong giao thông vận tải Việt Nam: những bất cập và giải pháp”.

hoi nghi ATGT1.jpg

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng trao đổi những bất cập và kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ tại Việt Nam, trong đó đặc biệt tập trung vào việc sửa đổi bộ luật Giao thông đường bộ 2008: bảo vệ an toàn cho trẻ em khi đi xe máy, ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, quy định thắt dây an toàn, thủ tục xử lý vi phạm, phân định rõ hơn vận tải hợp đồng-du lịch- tuyến cố định; các quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Với quan điểm “Chia sẻ trách nhiệm với xã hội”, THACO đã đóng góp 16 tỷ đồng cho chương trình phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì giai đoạn 2016-2018.