^4E434AE4760E1543845B331D0186B4F8BCC1FD010E49C11D90^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Dòng xe Kia đạt doanh số với 2112 xe, tăng 43,8% so với cùng kì năm 2015, trong đó, mẫu Kia Morning tiếp tục dẫn đầu doanh số bán với 638 xe. Dòng xe Mazda đạt 2279 xe, tăng 69% so với cùng kì 2015, trong đó, Mazda3 xuất sắc đứng ở vị trí dẫn đầu với 739 xe, tiếp đó là mẫu CX-5 đứng thứ 2 khi đạt 665 xe. Thương hiệu Peugeot cũng đã có bước tiến mới trong quá trình khẳng định giá trị của mình khi trong tháng 6 đã bán được 87 xe, tăng 67% so với tháng 5. Xe thương mại THACO đạt 4768 xe, trong đó Thaco Bus đạt 339 xe, tăng 71% so với cùng kì năm 2015. 
 
^234DDE3E650023A7C97558806C3AFACEC8D7E97E1939DD6952^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Với doanh số cộng dồn 6 tháng đầu năm 2016 đạt 53.127 xe, tăng 54% so với cùng kì năm ngoái, THACO tự tin có thể đạt được kế hoạch đề ra năm 2016 với hơn 100 ngàn xe bán ra.