Ngày 28/7/2023, Khối Sản xuất - THACO AUTO đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

1920x1280

Hội nghị đã nghe các báo cáo chiến lược, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Khối Sản xuất, các công ty, đơn vị trực thuộc, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung chuyên sâu cho hoạt động R&D để sản xuất đầy đủ chủng loại sản phẩm; phát triển thương hiệu THACO Royal; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm có sản lượng lớn, sản phẩm xuất khẩu (thông qua các linh kiện có lợi thế sản xuất tại Việt Nam) và đẩy mạnh xuất khẩu ô tô sang các nước trong khu vực; đầu tư, nâng cấp, tự động hóa dây chuyền công nghệ; nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp vào quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kiểm soát chất lượng, hướng đến mô hình nhà máy thông minh, sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng; chú trọng quản trị giá thành, quản trị tài chính. Đồng thời xây dựng nguồn nhân lực có tư duy chiến lược nhạy bén, hiểu biết về thị trường, đáp ứng chiến lược sản xuất kinh doanh

THACO 1

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Bảo - Tổng Giám đốc THACO AUTO yêu cầu: Khối sản xuất phải chủ động trong giai đoạn thị trường ô tô đầy khó khăn, biến động như hiện nay, đưa ra các giải pháp thích ứng phù hợp; tập trung phát triển công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng robot, tự động hóa trong sản xuất, số hóa công tác quản trị; kiểm soát kế hoạch sản xuất, đặt hàng linh kiện để đảm bảo hàng tồn kho linh kiện, tồn kho thành phẩm hợp lý; tiết giảm chi phí sản xuất để gia tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm.

THACO 2

Bên cạnh đó, Khối Sản xuất tiếp tục kiện toàn, nâng cấp quản trị, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, cần nhanh chóng định biên nhân sự theo từng cấp, đồng thời triển khai áp dụng KPI, dựa trên 2 chỉ tiêu chính: Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu về quản trị. Khối Sản xuất và từng nhà máy, đơn vị phải nghiên cứu lộ trình thực hiện KPI sát thực tế, chỉ tiêu, con số phải đi vào thực chất; cần đào tạo về quản trị hệ thống, quy định, quy trình để tất cả CBNV nắm và thực hiện, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo động lực để nhân sự phấn đấu phát triển bản thân cùng với sự phát triển của Tập đoàn.