TRAO-HOC-BONG-CHO-SINH-VIEN-CO-KHI.jpg

20 suất học bổng này dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập, các em sinh viên đạt giải thưởng trong nước và quốc tế của trường. Việc tài trợ học bổng thể hiện sự quan tâm của THACO trong việc chung tay vì cộng đồng, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục. Đồng thời đây cũng là hành động nằm trong chuỗi chương trình THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội xuyên suốt nhiều năm qua và tiếp tục được thực hiện trong năm 2017.