KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Đang lọc theo Tag : "Thông điệp số 17"

Thông điệp số 17 - năm 2022 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương

12/02/2022
Năm 2022, cũng là năm thứ 2 THACO tiếp tục thực hiện chiến lược “Trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập Khu vực và Thế giới” nhằm thực hiện sứ mệnh: “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp phát triển kinh tế Đất nước” bao gồm: 2 Tập đoàn và 4 Tổng Công ty thành viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược và kế hoạch năm 2022.