VTV4 - THADI tuyển dụng lao động tại Campuchia
Ngày 2-3/6/2020 tại Vương quốc Campuchia, Công ty Cổ phần Sản xuất Chế Biến và Phân phối nông nghiệp THADI (trực thuộc THACO) đã tổ chức chuyến tham quan Nông trường nông nghiệp Snoul và Daunpenh cho Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; Trung ương Hội Khmer - Việt Nam; Tỉnh hội Khmer - Việt Nam và các tỉnh tại Campuchia; Chương trình giới thiệu chiến lược đầu tư nông nghiệp quy mô, bền vững của THADI vào đất nước Campuchia và giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động cho các nông trường của THADI tại Campuchia.
  1 2 3 4