back
next
 • SẢN XUẤT - KINH DOANH Ô TÔLĩnh vực sản xuất - kinh doanh...
  Tin tức

  Khuôn mẫu được xem là “nền tảng của nền công nghiệp”, được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất. Nhằm phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác, Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai đã đầu tư sản xuất khuôn mẫu theo hướng tạo ra sản phẩm số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường.Xem chi tiết>

  Sáng ngày 10/4/2021, THADICO đã tổ chức Lễ ra mắt Liên Chi Đoàn Đại Quang Minh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Thế Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Đức Trịnh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh (THADICO).Xem chi tiết>

  Hệ thống Showroom:

 • THACO đầu tư 35% cổ phần vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và thành lập Tổng công ty THADI sản xuất, chế biến, kinh doanh cây ăn trái, ngũ cốc, chăn nuôi, lâm nghiệp và vật tư nông nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị từ Nghiên cứu thực nghiệm – Sản xuất trồng trọt (kết hợp chăn nuôi) ...
  Tin tức

  Khuôn mẫu được xem là “nền tảng của nền công nghiệp”, được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất. Nhằm phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác, Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai đã đầu tư sản xuất khuôn mẫu theo hướng tạo ra sản phẩm số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường.Xem chi tiết>

  Sáng ngày 10/4/2021, THADICO đã tổ chức Lễ ra mắt Liên Chi Đoàn Đại Quang Minh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Thế Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Đức Trịnh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh (THADICO).Xem chi tiết>

  Hệ thống Showroom:

 •  Đầu tư xây dựng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của THACO Group, bao gồm đầu tư phát triển: Hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Khu công nghiệp (Cơ khí & Ô tô, Nông Nghiệp, đa ...
  Tin tức

  Khuôn mẫu được xem là “nền tảng của nền công nghiệp”, được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất. Nhằm phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác, Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai đã đầu tư sản xuất khuôn mẫu theo hướng tạo ra sản phẩm số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường.Xem chi tiết>

  Sáng ngày 10/4/2021, THADICO đã tổ chức Lễ ra mắt Liên Chi Đoàn Đại Quang Minh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Thế Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Đức Trịnh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh (THADICO).Xem chi tiết>

 •  THACO đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Thương mại có vai trò bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính của THACO, thông qua hình thức quản lý vận hành và kinh doanh mô hình phức hợp gồm Trung tâm thư...
  Tin tức

  Khuôn mẫu được xem là “nền tảng của nền công nghiệp”, được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất. Nhằm phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác, Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai đã đầu tư sản xuất khuôn mẫu theo hướng tạo ra sản phẩm số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường.Xem chi tiết>

  Sáng ngày 10/4/2021, THADICO đã tổ chức Lễ ra mắt Liên Chi Đoàn Đại Quang Minh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Thế Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Đức Trịnh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh (THADICO).Xem chi tiết>

 • Thực hiện định hướng phát triển logistics trở thành lĩnh vực kinh doanh có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển của THACO (gồm ô tô - cơ khí, nông - lâm nghiệp), đồng thời thông qua hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực để từng bước trở thành nhà cung ứng dịch vụ lo...
  Tin tức

  Khuôn mẫu được xem là “nền tảng của nền công nghiệp”, được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất. Nhằm phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác, Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai đã đầu tư sản xuất khuôn mẫu theo hướng tạo ra sản phẩm số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường.Xem chi tiết>

  Sáng ngày 10/4/2021, THADICO đã tổ chức Lễ ra mắt Liên Chi Đoàn Đại Quang Minh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Thế Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Đức Trịnh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; đồng chí Lê Minh Trí - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức; đồng chí Nguyễn Anh Toàn – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh (THADICO).Xem chi tiết>

SẢN XUẤT - KINH DOANH Ô TÔLĩnh vực sản xuất - kinh doanh...
THACO đầu tư 35% cổ phần vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và thành lập Tổng công ty THADI sản xuất, chế biến, kinh doanh cây ăn trái, ngũ cốc, chăn nuôi, lâm nghiệp và vật tư nông nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị từ Nghiên cứu thực nghiệm – Sản xuất trồng trọt (kết hợp chăn nuôi) ...
 Đầu tư xây dựng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của THACO Group, bao gồm đầu tư phát triển: Hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Khu công nghiệp (Cơ khí & Ô tô, Nông Nghiệp, đa ...
 THACO đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Thương mại có vai trò bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính của THACO, thông qua hình thức quản lý vận hành và kinh doanh mô hình phức hợp gồm Trung tâm thư...
Thực hiện định hướng phát triển logistics trở thành lĩnh vực kinh doanh có đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển của THACO (gồm ô tô - cơ khí, nông - lâm nghiệp), đồng thời thông qua hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực để từng bước trở thành nhà cung ứng dịch vụ lo...