phóng lớn
thu nhỏ
Thaco Logistics cung cấp các dịch vụ kho vận, tiếp vận , cho thuê bãi để đặt các cơ sở sản xuất, gia công kết hợp dịch vụ cảng biển. Bao gồm cả kho thông thường và kho ngoại quan.

Thaco Logistics cung cấp các dịch vụ kho vận, tiếp vận , cho thuê bãi để đặt các cơ sở sản xuất, gia công kết hợp dịch vụ cảng biển. Bao gồm cả kho thông thường và kho ngoại quan.Xây dựng theo những tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Hệ thống bảo vệ và an ninh nghiêm ngặt.
 • Sử dụng giải pháp phần mềm tiên tiến nhất.
 • Các dịch vụ Tiếp vận và Kho bãi trọn gói.
Kho ICD CFS: Cung ứng dịch vụ lưu kho hàng bách hoá; xếp dỡ hàng hoá; quản lý sản lượng hàng, đóng gói bao bì; phân loại và sắp xếp hàng hoá theo chủng loại..

Diện tích Kho hàng bách hoá: 8160 m2

Diện tích kho mở (open yard): 10.000 m2 dùng để chứa các loại hàng có thể để ngoài trời như sắt thép, cấu kiện tiền chế, máy móc thiết bị chuyên dùngDiện tích: 13,400 m2
 • Xe nâng: 10 units
 • Pa-lét: 1,500 cái
 • Nhân lực: 30 người
Kho Ngoại quan: Cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu thông qua kho ngoại quan: Thực hiện dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập kho ngoại quan; giao nhận; vận chuyển; bốc dỡ hàng hoá; quản lý lượng hàng tồn kho; đóng gói bao bì …Diện tích: 31.100 m2
 • Xe nâng: 15 units
 • Pa-lét: 1,500 cái
 • Nhân lực: 50 người.
 • Hệ thống kệ chứa hàng, hầm rút Container đạt tiêu chuẩn.
Bãi Cảng: thực hiện dịch vụ lưu giữ container rỗng cho các hãng tàu, nâng/hạ container rỗng, vệ sinh container theo yêu cầu của hãng tàu/khách hàng, sửa chữa container theo tiêu chuẩn quốc tế của IICL; quản lý sản lượng xuất nhập tồn và báo cáo thời gian và số lượng container đang lưu bãi theo quy định của các hãng tàu. Diện tích: 120.000 m2
 • Xe nâng chụp: 02cái
 • Cẩu bánh lốp 65 tấn: 01 cái                                            
 • Nhân lực: 50 người
 • Hệ thống điện nước đến chân công trình