phóng lớn
thu nhỏ
106

Tầm nhìn

   Tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó cơ khí và ô tô là chủ lực. 

Sứ mệnh

  Tập đoàn công nghiệp đa ngành mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước.

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi của THACO được hình thành trên 5 trụ cột là: Triết lý giá trị, chiến lược khác biệt, quản trị đặc thù, nhân sự phù hợp, môi trường làm việc văn hóa & thuận tiện.


   Logo

THACO-01.png

Màu xanh biển được chọn làm màu chủ đạo. Đây là màu đã "có sẵn" trong tên của Trường Hải. Màu xanh biển cũng là một trong ba màu cơ bản, màu của sự bền vững và thân thiện với môi trường

  Slogan: 
    “PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC”