phóng lớn
thu nhỏ
106

TẦM NHÌN

Tầm nhìn THACO.png

SỨ MỆNH


Picture4.png

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của THACO được hình thành trên 5 trụ cột là: Triết lý giá trị, chiến lược khác biệt, quản trị đặc thù, nhân sự phù hợp, môi trường làm việc văn hóa & thuận tiện.


   LOGO: 

THACO-01.png

Màu xanh biển được chọn làm màu chủ đạo. Đây là màu đã "có sẵn" trong tên của Trường Hải. Màu xanh biển cũng là một trong ba màu cơ bản, màu của sự bền vững và thân thiện với môi trường

  SLOGAN: 
    
“PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC”