kham_suc_khoe_1.jpg

Đây là chương trình khám sức khỏe định kỳ được Thaco tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo đầy đủ các chính sách phúc lợi cho người lao động, đồng thời giúp họ hiểu rõ và sớm phát hiện các vấn đề về sức khỏe để có hướng điều trị phù hợp và kịp thời. Đợt khám sức khỏe năm nay, VPTQ và Khu vực Nam bộ có 1675 CB.CNV tham gia khám sức khỏe, các đơn vị còn lại chưa khám sẽ lần lượt được khám theo lịch sắp xếp của từng khu vực.

kham_suc_khoe_2.jpg