PCCC-VPTQ-1.jpg

Qua buổi diễn tập, các thành viên của ban PCCC VPTQ đã được thực tập thực tế các hoạt động như: công tác báo động, kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy, di chuyển tài sản, cứu người bị nạn… để từ đó chủ động trước các tình huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

PCCC-VPTQ.jpg