PCCC3.jpg

IMG_6338.jpg

PCCC4.jpg

Tại buổi thao diễn,  CB.CNV đơn vị đã được nghe các kiến thức cơ bản về PCCC và cứu hộ cứu nạn; giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác PCCC, biện pháp tổ chức và phương pháp chữa cháy; các quy trình giải quyết sự cố; hướng dẫn thực hành cứu hộ.

PCCC1.jpg

PCCC5.jpg

IMG_6314.jpg

Buổi thao diễn có ý nghĩa quan trọng, nhằm chuẩn bị tinh thần và phương án ứng phó kịp thời khi có báo cháy tại VPTQ cho các lực lượng chức năng; đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của CB.CNV trong công tác PCCC. 

PCCC2.jpg