KHAM SUC KHOE 4.jpg

Tại đây, CB.CNV sẽ được khám tổng quát bao gồm các danh mục như răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu, huyết áp, xét nghiệm máu, chụp X quang, kiểm tra chức năng các cơ quan gan, thận…

KHAM SUC KHOE 5.jpg

KHAM SUC KHOE 6.jpg
 
Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB.CNV thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty đối với sức khỏe người lao động, giúp người lao động phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật và điều trị kịp thời hiệu quả một số bệnh nếu có.

KHAM SUC KHOE 3.jpg

KHAM SUC KHOE 2.jpg