IMG_3332.jpg

“Hội nghị tổng kết năm 2014 & triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015” diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với sự tập trung theo dõi của tất cả quan khách và CBCNV. Tại hội nghị, chủ tịch Trần Bá Dương đã có những biểu dương về thành quả đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh công ty cần tập trung hoạch định chiến lược cụ thể nhằm nâng cao nội lực cạnh tranh của Thaco khi bước vào giai đoạn hội nhập AFTA  cùng với việc cố gắng gia tăng tỉ lệ nội địa hóa để tiến tới ký kết sản xuất và xuất khẩu xe ra các nước. Bên cạnh đó, chủ tịch cũng không quên khích lệ, động viên tinh thần CB.CNV phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đưa Thaco tiến bước xa hơn trong thời gian sắp tới.

IMG_3335.jpg

Trong khuôn khổ hội nghị, 3 cá nhân thuộc phòng Marketing, hành chính và sản xuất ấn vật phẩm marketing đã được tuyên dương xuất sắc.