hoi thi tay nghe (1).jpg

Chương trình tạo cơ hội cho các Tư vấn dịch vụ giao lưu, học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua chương trình có thể tìm kiếm, phát hiện những tài năng để có định hướng phát triển nguồn nhân lực nòng cốt.

hoi thi tay nghe (3).jpg

Sau hai phần thi lý thuyết và thực hành, Hội thi đã tìm ra được 7 Tư vấn dịch vụ xuất sắc để vào vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 11/2016, đó là: Nguyễn Thanh Thảo – Mazda Huế; Phạm Ngọc Anh – Mazda Nha Trang; Nguyễn Khái – Mazda Tây Đô; Nguyễn Vũ Hải – Mazda Tây Ninh; Phan Tú Tài – Kia Bình Phước; Nguyễn Thái Học – Kia Bình Định; Nguyễn Trần Sơn – Kia Vũng Tàu.

final.jpg