a hoi thi tay nghe  (4).jpg

a hoi thi tay nghe  (6).jpg

a hoi thi tay nghe  (7).jpg

a hoi thi tay nghe  (8).jpg

12 kỹ thuật viên vào vòng chung kết phải trải qua 3 phần thi thực hành: kỹ năng tháo lắp các chi tiết động cơ, kỹ năng sử dụng máy chẩn đoán để sửa chữa các hư hỏng liên quan đến động cơ xe, sử dụng máy chẩn đoán để tìm ra hư hỏng liên quan đến hệ thống điện thân xe; Phần thi CSKH với chủ đề xử ly tình huống khiếu nại liên quan về chính sách bảo hành.

a hoi thi tay nghe  (9).jpg

a hoi thi tay nghe  (10).jpg

Sau các phần thi sôi nổi, đã chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất. Đối với Kỹ thuật viên Kia, giải nhất thuộc về anh Trần Nguyên Chánh – Kia Nguyễn Văn Trỗi; Đối với Kỹ thuật viên Mazda, giải nhất thuộc về Trần Trọng Sang – Mazda Cộng Hòa; Trong phần thi của Chuyên viên CSKH, giải nhất thuộc về chị Dương Thị Hòa, Kia Vĩnh Phúc. 

a hoi thi tay nghe  (1).jpg

a hoi thi tay nghe  (2).jpg

a hoi thi tay nghe  (3).jpg

Hội thi tay nghề THACO được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng để có định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nòng cốt cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp đội ngũ CB.CNV dịch vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.