KVNB_dao_tao.jpg

Qua chương trình đào tạo, học viên được giới thiệu tổng quan thị trường, định hướng bán hàng và marketing cho các dòng sản phẩm Mazda. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn hệ thống lại các công tác tổ chức hoạt động phòng kinh doanh giúp cho học viên nâng cao năng lực quản trị nhân sự, thị trường, marketing và bán hàng.

KVNB_dao_tao_2.jpg