giai-thuong-mazda.jpg

Năm 2012, nhà máy Vina Mazda đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS16949 và đã được tổ chức INTERTEK (Mỹ) đánh giá và cấp chứng nhận. Như vậy, tính đến nay, tại Khu phức hợp SX&LR ôtô Chu Lai đã có 04 đơn vị đạt ISO/TS16949 đó là công ty Hóa Chất, nhà máy Autocom, Thaco Bus và Vina Mazda.