Ngày 02/12, Ban Nhân sự THACO tổ chức khoá đào tạo chuyên đề “Thực hành 5S” cho 51 nhân sự thuộc Văn phòng Tổng quản và Văn phòng Sadora. Đây là một trong những chuyên đề đào tạo bắt buộc nhằm giúp các nhân sự tối ưu hoá năng suất làm việc, tác nghiệp nhanh chóng, dễ dàng.

1920x1280

Khoá đào tạo do ông Phạm Minh Hiệp - Trưởng phòng Kế hoạch và Quản trị hành chính THACO giảng dạy, tập trung vào các nội dung chính: khái niệm, lịch sử hình thành, nội dung thực hành 5S, đối tượng thực hiện, ý nghĩa, lợi ích của mô hình 5S và hướng dẫn áp dụng 5S tại Tập đoàn.

THACO 1

Khoá học giúp học viên nắm vững các quy tắc 5S, nâng cao nhận thức để quản lý không gian và tài nguyên một cách tối ưu trong quá trình làm việc, giảm lãng phí, đồng thời hình thành thói quen tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động tại Tập đoàn.