quan tri su thay doi (3).jpg

quan tri su thay doi (1).jpg

Tham gia khóa đào tạo, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể nhận biết được thực trạng sự thay đổi trong môi trường doanh nghiệp, đâu là những khó khăn & thách thức dẫn đến sự thay đổi nửa vời; Biết cách xác định những phạm vi tác động để thực hiện sự thay đổi một cách hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp; Nắm được tư duy và nhận thức, công cụ và phương pháp để quản lý và lãnh đạo sự thay đổi.

quan tri su thay doi (4).jpg