bang-khen-1.jpg

Xét tờ trình số 42, ngày 13/01/2014 của Trưởng ban Thi đua-khen thưởng tỉnh Đồng Nai trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, ngày 24/01/2014 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 260/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hai ông: NGUYỄN HÙNG MINH, Tổng Giám đốc và ông PHẠM VĂN TÀI, Phó Tổng Giám đốc Thaco vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2012 đến năm 2013.

bang-khen-2.jpg