Chu-tich-Duong-ky-ket.jpg

Phát biểu trong chương trình, ông Trần Bá Dương  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã chia sẻ với các bạn sinh viên về lòng quyết tâm, khát vọng dám nghĩ dám làm khi ông khởi nghiệp. Ông cho biết: “Hỗ trợ quỹ khởi nghiệp, ngoài việc thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Trường Hải mong khơi dậy một tinh thần, một phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ. Quỹ khởi nghiệp cũng giống như một quỹ đầu tư, các bạn trẻ đưa ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo và doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ để phát triển ý tưởng đó thành hiện thực. Nếu hiệu quả, các bạn sẽ được chia lợi nhuận”.

Chu-tich-Duong-chia-se-ve-khoi-nghiep.jpg

Tham dự chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các doanh nghiệp cũng đã dành thời gian đối thoại trực tiếp với thanh niên, sinh viên, đặc biệt, Thủ tướng đã dẫn chứng và đánh giá cao quyết tâm nghị lực phi thường của ông Trần Bá Dương khi đã biến một vùng cát trắng thành khu kinh tế phát triển rộng lớn không chỉ cho tỉnh Quảng Nam mà còn cho toàn khu vực miền Trung.

Chu-tich-cung-TT-khoi-dong-chuong-trinh.jpg

Chương trình thanh niên khởi nghiệp nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên. Chương trình sẽ huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong chương trình, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cũng được ra mắt với số tiền là 350 tỉ đồng.