Truong_CD_nghe_Chu_Lai.jpg

Trải qua khóa học, bên cạnh việc củng cố lại kiến thức cơ bản về điện, điện tử; các KTV đã thành thạo cẩm nang sửa chữa và sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động của hệ thống điện thân xe Kia. Từ đó, các KTV đã có thể đọc hiểu và chuẩn đoán chính xác các sự cố liên quan điện trong hệ thống điện thân xe; đồng thời, vận dụng nhuần nhuyễn máy chuẩn đoán GDS.