5.jpg

Cuộc họp được triển khai nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 dòng xe Kia; Mazda; thảo luận và giải đáp thắc mắc, tiếp nhận ý kiến phản hồi của các Đại lý xe Kia và Mazda một cách xác thực nhất để có các giải pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

3.jpg

2.jpg