Nhằm thể hiện sự chăm lo của Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở THACO, đồng thời tạo động lực để các cháu là con CB-NV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện tiếp tục phấn đấu, ngày 31/5/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở THACO triển khai Thông báo số 17/TB-CĐCS về việc “Bình xét, tuyên dương con CB-NV “Học giỏi, sống tốt” năm 2023 trên toàn hệ thống.

Triển-khai-bình-xét,-tuyên-dương-con-CB-NV-“Học-giỏi,-sống-tốt”-năm-2023-1

CB-NV có con ở cuối các cấp học (tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng; đại học) đạt các tiêu chí sau, tập hợp hồ sơ gửi về anh, chị phụ trách Công đoàn tại đơn vị làm cơ sở bình xét:

1. Hồ sơ, thủ tục: Sống tốt với gia đình, nhà trường, xã hội và xếp loại học tập đạt thành tích tối thiểu, như sau:

  • Cấp Tiểu học: 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện; trong đó điểm kiểm tra cuối năm 2 môn Toán và Tiếng Việt của 5 năm học đều đạt điểm 10 (đối với con cán bộ công đoàn, CB-NV trực tiếp sản xuất: đạt điểm 9 trở lên).
  • Cấp Trung học Cơ sở: Học sinh giỏi 4 năm liền.
  • Cấp Trung học Phổ thông: Học sinh giỏi 3 năm liền.
  • Sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề: Đạt thành tích sinh viên giỏi (học viên giỏi) của từng năm học và toàn khóa học. Đối với học viên các trường dạy nghề được chọn thi tay nghề trong năm đạt danh hiệu tay nghề giỏi cấp quận, huyện trở lên.

Triển-khai-bình-xét,-tuyên-dương-con-CB-NV-“Học-giỏi,-sống-tốt”-năm-2023-2

2. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 22/6/2023.

Kết quả và tổ chức bình xét, tuyên dương sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn Cơ sở THACO thông báo đến các cấp Công đoàn. Mọi thắc mắc, CB-NV liên hệ với anh, chị phụ trách Công đoàn tại đơn vị để được giải đáp.