IMG_4773.jpg

Việc trao tặng xe là hành động thiết thực và ý nghĩa góp phần giúp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 thuận lợi trong việc di chuyển, kiểm soát tình hình quốc phòng, an ninh xã hội, đảm bảo trật tự tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội” mà Công ty đã thực hiện trong nhiều năm qua.