hinh 1.jpg

hinh 7.jpg

hinh 8.jpg

hinh 2.jpg

hinh 5.jpg

Tại chương trình, THACO đã trao 500 triệu đồng cho tỉnh thông qua Qũy vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long. Việc ủng hộ số tiền này là hành động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, đồng thời cũng là dịp để THACO cùng chia sẻ “Trách nhiệm với xã hội”. THACO mong muốn tạo điều kiện cho người nghèo tại tỉnh Vĩnh Long có cuộc sống tốt hơn, góp phần thực hiện hiệu quả, tích cực chủ trương giảm nghèo và thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội của tỉnh.

hinh 11.jpg

hinh 10.jpg

hinh 13.jpg